O Žofii Andrássyovej

O Žofii Andrássyovej
Žofia Andrássyová – výnimočná šľachtičná, matka a manželka a – “múmia”, priťahujúca pozornosť k hradu Krásna Hôrka, alebo aj najzaujímavejší exponát, najväčšia atrakcia tejto pamiatky.

Žofia Andrássyová, rodená Seredy, manželka Štefana I. Andrássyho, slávneho kuruckého generála. Matka ich dvoch synov – Jozefa a Františka. A práve k Františkovi sa viaže legenda. Dieťa, nahuckané k otcovražde svojím strýkom Mikulášom Andrássym. Podľa nej sa Štefan I. Andrássy práve vracal z Levoče, ktorú bránil pred cisárskymi vojskami. K svojmu rodnému sídlu sa blížil zo spišskej strany.
Jeho manželka ležala už mŕtva na márach a Mikuláš Andrássy chcel zabrániť návratu svojho brata domov. Preto nahuckal chlapca, aby na vlastného otca vystrelil z hradného dela.
Tejto tragickej udalosti však zabránila Žofia, keď pozdvihla svoju ruku, aby zastavila ruku synovu.
Podľa Jókaiovho románu tým bolestivo zovrela synovo srdce a tým zabránila výstrelu. Premohla smrť, aby zabránila svojmu synovi v tom, aby sa stal vrahom svojho otca.

Keď sa na hrade zastavíte, zdvihnutú ruku uvidíte. Mumifikované telo Žofie je vystavené v priestoroch hradnej kaplnky. Pôvodne bola pochovaná v dočasnom hrobe, pod hradom, kde na jej telo podľa všetkého kvapkala voda. V tejto krasovej oblasti voda preteká tvárnymi vápencami, v hrobe mohol byť pravdepodobne aj prievan a toto všetko spôsobilo, že sa telo zachovalo v takomto neobyčajnom stave. Do kaplnky boli telesné pozostatky prenesené začiatkom 19. storočia.

Príbeh ďalej hovorí, že práve po smrti svojej manželky sa Štefan rozhodol, že bez nej na hrade viac žiť nebude a tak si majetky bratom Jurajom I. podelili a dali tým základ k vytvoreniu dvoch vetiev rodiny Andrássyovcov – dlholúckej alebo zvanej aj monockej a betliarskej, podľa sídiel, v ktorých sa usadili.
Monockú založil Juraj s maželkou Máriou Szelényi a betliarsku Štefan s druhou manželkou Alžbetou Árvai Barcs.

Skeptici, pochybovači, historici majú aj menej mystifikované vysvetlenie. Podľa dávnej obyčaje sa mŕtvi pochovávali spolu s bibliou a tak tomu bolo aj v prípade grófky Andrássyovej. Telo sa zachovalo, biblia sa rozpadla, ruka ostala pozdvihnutá v polohe akej je dodnes.

Tí istí tvrdia aj niečo iné: v sklenenej vitríne na hrade Krásna Hôrka spí svoj večný sen manželka grófa Štefana Andrássyho – nie však Štefana I., ale Štefana III. – Terézia Doryová.
Nuž, rozhodnite sami. Návšteva kaplnky i hradu za to stojí.

Návrat Štefana Andrássyho z Levoče domov sa prelína aj s ďalšou legendou o Levočskej bielej pani, ale to je už iný príbeh.